wordpress bank

Bank gör som Billig Hemsida och använder WordPress

Vi på Billig hemsida har länge använt om oss av publiceringsverktyget WordPress (WP) för att skapa hemsidor till olika företag och privatpersoner. Då och då får vi frågan om det är säkert att bygga sidor i WP. Självklart säger vi…