Pressmeddelanden, sociala media och journalister

Sociala medier och journalister

Vi påpekar ständigt för företagare hur viktigt det är med sociala medier. Speciellt viktigt är det om man vill höras och synas vid pressreleaser och vid lansering av nya produkter. Den senaste undersökningen från Cision* visar att 97,2% av de svenska journalisterna använder sociala media för att hitta källor, publicera nyheter och till att nätverka. En tredjedel av de tillfrågade svenska journalisterna säger t.o.m. att de inte skulle klara av sitt arbete utan sociala media. De sociala medierna som de främst syftar på är Facebook, Twitter samt olika bloggar. Sociala media är ett bra och effektivt sätt för företag att nå ut med sin information till omvärlden. Vi på Billig hemsida hjälper företag med allt från Facebooksidor till pressmeddelanden.
Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa ert företag att synas.

*Undersökningen genomfördes med 3 600 journalister från 11 olika länder, varav 504 var från Sverige.