kalendereffekt ehandel

Kalendereffekt i internethandeln

Driver man en klädbutik eller någon annan typ av butik inom detaljhandeln så känner man säkert igen begreppet kalendereffekt. Med kalendereffekt menar man hur antalet dagar och helger kan påverka månadens resultat. Denna term är ganska vanlig i börs-sammanhang när…