Nedan hittar ni vår allmänna policy och användarvillkoren som gäller för vår tjänst billighemsida.se
“Billig hemsida” är en tjänst som tillhandahålls av företaget GLX Media AB (Org.Nr: 556870-8480). Meningen med tjänsten är att erbjuda företagare hemsidor och marknadsföring online till riktigt bra priser.

1 Välkommen till billighemsida.se
1.1 Tjänsten och webbplatsen billighemsida.se drivs av GLX Media AB (nedan benämnd “Vi, Oss , Vår Tjänst”), Banergatan 55, 115 53 Stockholm. På vår sida kan du som kund (nedan benämnd “Du”) beställa och köpa hemsidor samt beställa och köpa marknadsföringsprodukter för onlineverksamhet .
1.2 Om Du använder webbsidan är Du skyldig att följa dessa Allmänna Villkor, vilka reglerar ditt användande av webbsidan och dina köp av våra tjänster och produkter.
1.3 Före beställningen av valt produkt eller tjänst kan du om du önskar läsa igenom dessa Allmänna Villkor. De Allmänna Villkoren kan när som helst läsas, skrivas ut eller sparas lokalt från billighemsida.se/policy
2 Köpevillkor, betalning
2.1 Då billighemsida.se är en hemsida för småföretagare visas priserna på hemsidan exklusive moms. Innan din beställning får Du alltid veta det totala priset inklusive moms.
2.2 Om inget annat anges sker alla köp med fakturabetalning från Smartnisse AB.
2.3 Smartnisse AB hanterar personuppgifter i enighet med personuppgiftslagen (PUL)
2.4 För att handla mot faktura måste du ange ditt organisationsnummer eller personnummer. Förutsättningen för att handla mot faktura som privatperson är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
För att handla mot faktura som företag måste du tillåta att Vi, om vi anser det vara nödvändigt, gör en kreditkoll på ert företag.  Vid kreditkollen kontrolleras en rad olika saker. Har du frågor kring kreditkollen eller om varför ditt köp blir nekat är du välkommen att kontakta Oss. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Fakturaavgiften är 19kr (ex moms). Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr, samt dröjsmålsränta med 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.
3. Ansvarsbegränsning
3.1 Utöver det ersättningsansvar som uttryckligen åvilar Oss enligt dessa Allmänna Villkor har Vi ingen skyldighet att utge någon ersättning till Dig för den eventuella skada som Du skulle kunna lida till följd av att hemsidan eller tjänsten inte motsvarade dina förväntningar. Vi ersätter aldrig indirekta skador eller förluster.
3.2 Vi ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på billighemsida.se och har rätt att göra ändringar i det material och den information som finns på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att avså beställningar av hemsidor som gått igenom i samband med ett tryckfel. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som behövs för nyttjande av webbplatsen, t.ex. åtkomst till internet, webbläsare, e-post m.m.
3.3 Även om Vi anstränger oss för att erbjuda Våra tjänster utan tekniska störningar kan speciellt underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar, begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för Dig att använda billighemsida.se. Under vissa omständigheter kan det även hända att data går förlorat. Vi ansvarar inte för tillgängligheten hos tjänsterna och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer. Vi förbehåller sig rätten att när som helst ändra, inskränka eller avbryta omfattningen och funktionaliteten på webbsidan.
3.4 Du är själv ansvarig för all information som Du lägger upp eller skriver på allmänt forum på webbplatsen, Vår Blogg samt vår Facebooksida och att Du har alla nödvändiga rättigheter för att lägga upp informationen. Vi har rätt att radera uppgifter som skrivits på allmänt tillgängligt forum på webbplatsen samt inlägg som är stötande, olämpliga eller annars bryter mot dessa Allmänna Villkor eller tillämpad lag. Om Du ser sådana uppgifter som beskrivs i denna punkt är vi tacksamma om du kontaktar oss via e-post kundtjanst@billighemsida.se .
4 Reklamation
4.1 Skulle det uppstå något problem och du skulle känna dig missnöjd av någon av Våra tjänster, kommer Vi att göra allt i Vår makt för att försöka finna en lösning så att du blir nöjd. Skulle ett sådant ärende uppstå vänligen kontakta Oss via e-post kundtjanst@billighemsida.se  eller på tel nr. 08-501 64 551.
4.2 Skulle det bli så att Du inte är nöjd med Vår hantering av ett reklamationsärende har Du möjlighet att vända Dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 17077, 104 62 Stockholm.
5 Immateriella rättigheter
5.1 Vi behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls via billighemsida.se samt till offentliggjort innehåll, information, bilder, videos och databaser (nedan benämnt “Skyddad Egendom”).
5.2 Förändringar, mångfaldigande, offentliggörande, vidarebefordran till tredje part och/eller utnyttjande av Skyddad Egendom utan föregående skriftligt medgivande från Smartnisse eller berörda partners är därför uttryckligen förbjudet.
6 Hantering av personuppgifter
6.1 Vi garanterar att dina uppgifter aldrig lämnas ut till tredje part.
6.2 Du kan även en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära att Vi ska lämna information om vilka personuppgifter om Dig som Smartnisse behandlar. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av Dig och skickas till: Smartnisse AB, Byängsgränd 14, 120 40 Årsta.
7 Cookies
7.1 Den här webbplatsen innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.
7.2 Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten. Läs mer hos PTS.
7.3 Hur stänger Du av cookies?
Om Du inte accepterar användandet av cookies kan Du stänga av cookies via Din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på smartnisse.se begränsas (se punkt 10.3).
Har du fler frågor om Smartnisses användande av cookies kan du höra av dig till kundtjanst@smartnisse.se med ämnesraden “Cookies”.
8 Allmänt
8.1 Vi kan modifiera dessa Allmänna Villkor när som helst, exempelvis för att uppfylla juridiska krav eller för att göra funktionsändringar. Aktuella Allmänna Villkor hittar Du alltid på
8.2 Om Du inte godtar dessa Allmänna Villkor, kan Du tyvärr inte nyttja våra tjänster. Skulle enskilda bestämmelser i dessa Allmänna Villkor eller hela eller delar av det avtal som ingåtts mellan parterna vara ogiltiga, så påverkar detta inte giltigheten i övriga delar.
9 Tillämplig lag och tvister
På dessa Allmänna Villkor gäller svensk lag. Eventuella tvister som uppstår mellan parterna skall lösas av svensk domstol.