Lagar och praxis på nätet

När man startar ett internetföretag kan det ibland vara svårt att hålla reda på alla de nya reglerna och lagarna. På internet finns det även en del oskrivna lagar och praxis när det kommer till etiska och moraliska frågor. Därför erbjuder vi även hjälp och rådgivning för företag som befinner sig i startfaserna. Vi förklarar lagar och begrepp som ni kommer att stöta på. Saker som vi går igenom är bla Personuppgiftslagen (PUL), öppet köp och säker handel på nätet, säker adresshantering, bra länkbyggen, information om cookies, korrekt mailutskick och SPAM.