kalendereffekt ehandel

Kalendereffekt i internethandeln

Driver man en klädbutik eller någon annan typ av butik inom detaljhandeln så känner man säkert igen begreppet kalendereffekt. Med kalendereffekt menar man hur antalet dagar och helger kan påverka månadens resultat. Denna term är ganska vanlig i börs-sammanhang när man tittar på försäljningsstatistik för varje månad eller från föregående år till detta.
Därför är det bra att ha kalendereffekt i åtanke när man läser artiklar där man redovisar månadsförsäljningar och jämförelser med föregående månader. Ni hittar dem i tidningar som tex Dagens Industri, en vanlig artikel kan handla om att försäljningen av byxor eller skor har ökat med 5% från föregånde månad. Det kan vara så enkelt att den senare månaden hade en en extra helg. Som vi alla känner till så betyder två helgdagar mycket mera i föräljning än två vanliga veckodagar.
Hur är det då med internet och e-handeln, förekommer kalendereffekt här också? Så vitt vi vet så finns det inga mätningar på hur kalendereffekten påverkar e-handeln. Därför vore det intressant om något företag valde att göra en mätning för att se om det även existerar på nätet.

Kommentera