Det virtuella kassaskåpet

Idag blir vi mer och mer beroende av teknologiska verktyg i samhället. På så sätt kan vi dela och sprida information mycket enklare.
Problem med att viktiga dokument försvinner eller att dem kommer bort på något sätt? Eller är det en irriterande process att dela en fil med flertal olika människor genom att skicka det på e-mail? Idag finns det flertal olika alternativ för att lämna in filer på en digital server som man kan bjuda in dem som man vill ska ta del av informationen och filerna. Istället för att skicka en fil till varenda en av sina kollegor så kan man istället stoppa in filen på den virtuella servern så kan alla kollegor sedan hoppa in och redigera om något på filen, helt enkelt förenklar det arbetsprocessen i och med att man idag skriver och arbetar till stor del med datorn. Det finns även funktioner som Google Drive där man kan skapa kalkylblad, textdokument med mera. Det som blir så praktiskt är att alla som har tillgång kan ändra och redigera i texten.

Kommentera